تبلیغات
گروه تواشیح وهمخوانی بین المللی سیرت النبی - رضا بقایی شاندیز
 

Mr.Baqaee

رضا بقایی شاندیز 

 

 تلفن محل کار: 05115423103

همراه: 09155088694

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی ، فوق دیپلم بهداشت عمومی

مقامهای قرآنی : نفر اول مسابقات قرائت قرآن ارتش در مشهد و خراسان ، نفر اول مسابقات قرائت قرآن بسیج در مشهد و خراسان ، نفر اول مسابقات قرائت قرآن کارخانجات مشهد وخراسان، نفر اول مسابقات قرائت قرآن بسیج اصناف، نفر اول مسابقات اذان در کشور، نفر اول مسابقات اذان جشنواره سراسری آستان قدس رضوی، نفر دوم مسابقات قرائت قرآن مرکز آموزش بهداری استان تهران، نفر سوم مسابقات قرائت قرآن کارگران در کشور، نفر سوم مسابقات قرائت قرآن چهارمین جشنواره سراسری آستان قذس رضوی