تبلیغات
گروه تواشیح وهمخوانی بین المللی سیرت النبی - هادی محمد یاری نیریزی
 

Mr.Mohammadyari

هادی محمد یاری نیریزی 

 

تلفن محل کار: 05115423103

همراه:09151580889

مدرک تحصیلی: دیپلم تجربی

مقامهای قرآنی: نفر اول مسابقات قرائت قرآن دانش آموزی استان مازندران، نفر برتر مسابقات قرائت قرآن مطلع الفجر، نفر اول مسابقات اذان جشنواره سراسر آستان قدس رضوی در سال 1388، نفر سوم مسابقات قرائت قرآن اولین جشنواره سراسری هلال احمر