تبلیغات
گروه تواشیح وهمخوانی بین المللی سیرت النبی - مجید نجارزاده
 

Mr.Najarzade

مجید نجارزاده

 

همراه: 09155118544

مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

مقامهای قرآنی : نفر دوم مسابقات قرائت قرآن دانشگاه علوم پزشکی مشهد، : نفر دوم مسابقات قرائت قرآن دانشجویان پزشکی زاهدان