مصطفی طیرانی بهتری 

 

 همراه: 09158000019

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

مقامهای قرآنی : نفر اول مسابقات سراسری دانش آموزی کشور در سال 1382 شهر تبریز، کسب دو مقام دومی در مسابقات قرائت قرآن اوقاف و امور خیریه مشهد، کسب هفت رتبه اولی مسابقات قرائت قرآن دانش آموزی در استان خراسان، کسب مقام سوم مسابقات قرائت قرآن اوقاف و امور خیریه در استان خراسان، قاری منتخب جهت مسابقات بین المللی دانش آموزی، کسب دو مقام اولی در مسابقات اذان استانشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic