تبلیغات
گروه تواشیح وهمخوانی بین المللی سیرت النبی - soundtracks
 
**************
شهادت حضرت علی (ع)

••مدت : 8 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 3.50 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************
صلوات خاصه حضرت رضا (ع)

••مدت : 3 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 1.40 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************
همخوانی سوره حشر

••مدت : 8 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 3.70 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************
دعای وداع ماه مبارک رمضان

••مدت : 3 دقیقـــــــــــه••


••حجم : 1.30 مگابایت ••

اسماء الاحسنا


**************
دعای ماه مبارک رمضان (یاعلیّ یا عظیم )

••مدت : 5 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 2.30 مگابایت ••

اسماء الاحسنا


**************
دعای عید فطر (الله اکبر)

••مدت : × دقیقـــــــــــه••

••حجم : 4.50 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************
نیمه شعبان

••مدت : × دقیقـــــــــــه••

••حجم : 3.70 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************
حضرت زهرا (فارسی)

••مدت : × دقیقـــــــــــه••

••حجم : 2.50 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************
همخوانی سوره فرقان

••مدت : × دقیقـــــــــــه••

••حجم : 2.60 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************
مقدم نور

••مدت : 6 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 3.00 مگابایت ••

اسماء الاحسنا
**************
معجزه بزرگ

••مدت : 4 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 3.46 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************
نماز عاشقی

••مدت : 8 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 2.90 مگابایت ••

اسماء الاحسنا


**************

زهرا (س)

••مدت : 9 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 8.56 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************

اسماء الاحسنا

••مدت : 3 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 2.90 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************

در مدح حضرت علی (ع)

••مدت : 6 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 5.50 مگابایت ••


اسماء الاحسنا


**************

در مدح حضرت رسول اکرم (ص)

••مدت : 6 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 6.00 مگابایت ••

اسماء الاحسنا


**************

همخوانی سوره نور 54-56 و سوره کوثر 1-3

••مدت : 7 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 6.23 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************

در رسای ائمه اطهار

••مدت : 10 دقیقــــــــه••

••حجم : 9.27 مگابایت ••


اسماء الاحسنا

**************

صلوات خواصه حضرت رضا (ع)

••مدت : 2 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 1.62 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************

میلاد امام حسن (ع) 

 زبان عربی 

••مدت : 4:56 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 4 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************

میلاد امام حسن (ع)
 
 زبان فارسی

••مدت :4:56دقیقـــــــــــه••

••حجم : 4 مگابایت ••

اسماء الاحسنا


**************

میلاد امام باقر (ع)

••مدت : 4:26 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 4:26 مگابایت ••


اسماء الاحسنا

**************

عید غدیر 1

••مدت : 6:56 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 6.35  مگابایت ••


اسماء الاحسنا
**************

عید غدیر2

••مدت :  19: 7 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 6.70 مگابایت ••


اسماء الاحسنا


**************

ایام حج و روز عرفه 

••مدت : 5:18 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 4.85 مگابایت ••


اسماء الاحسنا
**************

دعای ماه رجب 

••مدت : 1:44 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 4.00  مگابایت ••

اسماء الاحسنا
**************

یا روح الله (مشترک با گروه عروه وثقی)

••مدت : 8:46 دقیقـــــــــــه••

••حجم :8.03  مگابایت ••

اسماء الاحسنا


**************                                                                                                      


مدح امام حسین ع 

عربی و فارسی 

••مدت : 10:28 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 9.59 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************

مدح امام حسین ع 2

••مدت :4:33دقیقـــــــــــه••

••حجم :2.09 مگابایت ••

اسماء الاحسنا
**************

مدح حضرت معصومه س 

••مدت : 5:12 دقیقـــــــــــه••


••حجم : 4.76  مگابایت ••


اسماء الاحسنا
**************                                                                                                      

غمنامه 

(ویژه ماه محرم )

مشترک با گروه نیایش رضوان 


••مدت :4:51 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 3.34 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************

مدح امام حسین (ع) 

عربی 

••مدت : 29 ثانیه  ••

••حجم : 1.12 مگابایت ••

اسماء الاحسنا


**************

مدح امام زمان عج 

••مدت : 7 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 6.60 مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************


در مدح حضرت رسول اکرم (ص)


••مدت : 5:10 دقیقـــــــــــه••

••حجم :2.37  مگابایت ••

اسماء الاحسنا

**************

مدح امام رضا ع 1

خورشید ولا 


••مدت : 3:38 دقیقـــــــــــه••


••حجم : 8.58  مگابایت ••


اسماء الاحسنا**************میلاد امام رضا ع ••مدت : 6:31 دقیقـــــــــــه••


••حجم : 4.72 مگابایت ••


اسماء الاحسنا


**************

مدح امام رضا ع  3


تفاجر 


••مدت : 6:27 دقیقـــــــــــه••


••حجم : 15.0 مگابایت ••اسماء الاحسنا**************

مدح امام رضا ع4

ای شه طوس 


••مدت : 5:05 دقیقـــــــــــه••


••حجم : 11.8 مگابایت ••
اسماء الاحسنا**************مدح امام رضا ع 5 

زائران نور


مشترک با گروه نیایش رضوان 

••مدت : 3:38  دقیقـــــــــــه••


••حجم : 3.33مگابایت ••

اسماء الاحسنا
**************

مدح امام رضا ع 6 


حصن امام ••مدت : 6:02  دقیقـــــــــــه••


••حجم : 5.53 مگابایت ••اسماء الاحسنا

**************
شهادت امام جواد ع 

••مدت : 2:56 دقیقـــــــــــه••

••حجم : 2.69 مگابایت ••

اسماء الاحسنا